Sensorische informatieverwerking

Wanneer er problemen zijn met de sensorische informatieverwerking, oftewel prikkelverwerking, kan SI therapie bij Kinderfysiotherapie Wageningen uitkomst bieden.

Met observatie en een specifieke vragenlijst, de Sensory Profile, en eventueel een vragenlijst voor school kan ik de prikkelverwerking van je kind in kaart brengen. Met dit ‘zintuiglijk profiel’ krijgen we helder hoe je kind de informatie uit de zintuigen waarneemt en wat de reactie daarop is.

Samen kunnen we een  ‘zintuigelijk activiteiten programma’ (ZAP) opstellen. Hierbij kijken we welke prikkels je kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Maar ook welke prikkels juist beter vermeden kunnen worden. Je kind leert hierdoor ook zijn eigen behoeftes kennen en beter met prikkels om te gaan. En hierdoor zal het beter op de omgeving kunnen reageren. En dat is natuurlijk zowel fijn voor je kind, als voor jou en andere mensen in jullie omgeving (familie, school, vriendjes).

Meer informatie kun je vinden op de volgende websites:sensorische informatieverwerking