Samenwerking

Soms is het voor de behandeling van belang om contact te leggen met de verwijzer, andere behandelaar of bijvoorbeeld de school of kinderdagverblijf van je kind. Uiteraard gebeurt dit pas na toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind.

Er is een goede samenwerking met verwijzers in de regio en andere behandelaars, zoals jeugdarts, consultatiebureau, kinderartsen, logopedisten, orthopedagogen, podotherapeuten, diëtisten en algemene fysiotherapeuten. Wanneer het nodig is kan de expertise van andere disciplines ingeschakeld worden (ook dit na overleg en toestemming van ouders/kind)

Meer informatie / links

Algemeen (kinder)fysiotherapie:

Sensorische informatieverwerking:

Kinderbekkenfysiotherapie