Kinderbekkenfysiotherapie

Bekkentherapie helpt kinderen met zindelijkheidsproblemen en buikpijnklachten

Voorbeelden van indicaties kinderbekkenfysiotherapie:

 • Zindelijkheidsproblemen (voor plassen en/of poepen)
 • Heel vaak moeten plassen
 • Bedplassen
 • Obstipatie (verstopping)
 • (Chronische) buikpijn
 • Vegen in de broek
 • Angst bij poepen of plassen

Wat kun je verwachten van kinderbekkenfysiotherapie?

De eerste sessie is een intake. De intake is bij jongere kinderen alleen met de ouders.  Er zullen tijdens de intake verschillende onderwerpen aan bod komen. Natuurlijk over de klacht zelf. Hoe zijn de klachten ontstaan, welke oorzaken kunnen er zijn, welke factoren spelen mee? Ook  zijn er vragen over bijvoorbeeld het eten en drinken en het karakter van je kind. Door al deze vragen kan er een zo breed mogelijk beeld geschetst worden.

Meestal vraag ik dan ook of je samen met je kind  speciale dagboeken wilt invullen die te maken hebben met het plassen en poepen.

Uit de informatie van de intake en de dagboeken kan ik een goed inzicht krijgen over de oorzaak van de problemen. Hierdoor weten we precies waar we aan moeten werken.

Bij het lichamelijk onderzoek kijk ik naar de algemene motoriek van je kind en vaak ook naar de bekkenbodemspieren. Ik doe geen inwendig onderzoek. De spieren van de bekkenbodem zorgen ervoor dat poep en plas tegengehouden kan worden. Wanneer een kind deze spieren goed kan leren aanspannen en ontspannen kan het leren hier controle over te krijgen. Zo kan het leren het plassen/poepen op te houden als dat nodig is en juist goed te kunnen poepen en uitplassen op de WC.

Hoewel het de eerste keer natuurlijk even spannend zal zijn om te komen, vinden de meeste kinderen het daarna leuk. En dat is belangrijk, want als je iets leuk vindt leer je makkelijker en zal je iets vaker zelf willen doen.

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag kan de therapie er als volgt uitzien:

 • Uitleg, inzicht en voorlichting geven over het probleem
 • Aanleren van goede toilet houding, want als je goed zit lukt het plassen en poepen beter
 • Uitleggen wanneer je naar de WC moet gaan
 • Oefeningen om je lijf goed te leren voelen, zodat je beter voelt wat je lijf doet en de signalen van je lijf leert kennen
 • Oefeningen voor de bekkenbodemspieren, zoals het leren aanspannen en ontspannen
 • Ontspanningsoefeningen, omdat je je lijf beter kunt voelen wanneer je meer ontspannen bent
 • Adviezen over eten, drinken, bewegen
 • Vergroten van de inhoud van de blaas, want als je blaas groter is hoef je minder vaak naar de WC

Oefenen

Het is belangrijk om thuis te oefenen. Jonge kinderen hebben hiervoor ondersteuning en begeleiding van hun ouders nodig.

Nederlandse vereniging voor continentie bij kinderen