Therapie Kinderfysiotherapie Wageningen

Intake

Allereerst vindt een intake plaats. Bij de intake bespreken we wat de precieze hulpvraag is. Welke problemen zijn er op dit moment en wat is de voorgeschiedenis hiervan. De intake kan een combinatie zijn van een vraaggesprek en schriftelijke vragenlijsten.

Onderzoek

Hierna volgt het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van observatie en gestandaardiseerde tests. Uiteraard is het afhankelijk van de hulpvraag welke tests er worden gebruikt.

Uitleg en advies

Na het onderzoek zullen we de uitkomsten van de onderzoeken bespreken. Ik geef aan wat en hoe ik iets voor jullie kan betekenen. Ik kan uitleg geven over bijvoorbeeld het ontstaan van de klachten en adviezen geven hoe je zo goed mogelijk met de problemen om kunt gaan.

Behandeling

Ik kan gebruik maken van, een combinatie van, verschillende therapie vormen.

Waar?

Bij zuigelingen tot ongeveer 1 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap kom ik meestal bij het kind thuis. Dit geeft rust voor het kind en ouder, omdat ze zo in hun eigen omgeving kan blijven. In de thuissituatie kan ik bovendien ook makkelijker adviezen geven voor thuis.

Oudere kinderen komen naar de praktijk. Ouders kunnen aanwezig blijven tijdens de afspraak. De praktijk is speciaal ingericht voor het werken met kinderen. Er is veel materiaal aanwezig; voor zowel jonge als oudere kinderen en jongeren.

Hoe lang?

De duur van de behandeling is heel wisselend. Het is afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening of hulpvraag. Maar ook van andere factoren, zoals het sensomotorisch leervermogen van het kind, omgevingsfactoren of andere bijkomende factoren.

Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij sensomotorische problemen is de behandelduur in de regel langer.