Motorische ontwikkeling

meisje slingert aan touw (evenwicht)

De kinderfysiotherapeut is specialist in motorische ontwikkeling.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Als de motorische ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op  motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een
reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen.

Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Voorbeelden van problemen in motorische ontwikkeling

 • Voorkeurshouding
 • Schrijfproblemen (leesbaarheid, tempo, schrijfkramp)motorische ontwikkeling
 • Moeite aanleren motorische vaardigheden zoals fietsen, zwemmen, klimmen
 • Bijzondere voortbewegingsvormen zoals billen schuiven en tenen lopen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, zoals syndroom van Down, syndroom van Prader-Willi, Duchenne, Becker
 • Verstandelijke beperking, mentale retardatie
 • Zintuiglijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, Autisme (ASS), pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Huilbaby
 • Te laag geboorte gewicht en/of te vroeg geboren (prematuur en/of dysmatuur kind)
 • Trauma t.g.v. de bevalling, zoals een PBL (plexus brachialis lesie)
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Psychiatrische- of gedragsproblemen die de motoriek beïnvloeden; b.v. ADHD of autisme
 • Moeite lichaamsbesef, onvoldoende vertrouwen in lichaam of motorische mogelijkheden

 

Zie hier voor meer informatie over de kinderfysiotherapie