Plagiocephalometrie

Doordat baby’s niet meer op de buik worden gelegd tijdens het slapen, is het ontstaan van een voorkeurshouding flink toegenomen. Soms ontstaat hierdoor ook een afplatting van het achterhoofdje van het kind. Zo’n afplatting wordt een plagiocephalie genoemd.

Met Plagiocephalometrie (PCM) kan de vorm van de schedel op eenvoudige wijze worden vastgesteld. met deze meetmethode kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. Met de PCM kan gemeten worden hoe groot de afwijking is. Door meerdere metingen te doen kan ook gekeken worden hoe de vorm van het hoofdje zich in de loop van de tijd ontwikkelt. De PCM kan dus gebruikt worden voor onderscheidend (de mate van afwijking van normaal) en longitudinaal (ontwikkeling in de tijd) onderzoek.

Met PCM wordt met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk gemaakt van de omtrek van het hoofd. PCM is een gemakkelijk toepasbare manier om hoofdmetingen te verrichten. Bovendien is het niet belastend voor het kindje. Uit onderzoek is gebleken dat het een betrouwbare methode is.

 

meer informatie over de meting