Hulp bij problemen met de informatieverwerking

 

Veel kinderen ondervinden problemen met de informatieverwerking. Problemen met de informatieverwerking zijn veelomvattend en kunnen verschillende oorzaken hebben.

 

Voorbeelden van problemen met de informatieverwerking zijn:

 • Moeite hebben met het starten of afmaken van een taak
 • ‘Wegdromen’
 • Chaotische manier van werken
 • Snel gefrustreerd raken
 • Snel afgeleid worden door prikkels uit de omgeving of vanuit het kind zelf
 • Zich niet bewust lijken te zijn van wat er in de omgeving gebeurt
 • Vergeetachtig zijn/vaak dingen kwijt zijn

 

De oorzaken kunnen globaal ingedeeld worden in problematiek op de volgende gebieden:

 • Lichamelijk
 • Alertheid
 • Motivatie
 • Aandacht (vergelijkbaar met executieve functies)

Om deze problematiek goed in kaart te brengen hebben wij, Yvonne Plantinga en Lenie Rake (orthopedagoog) , onze handen ineen geslagen. Wij zijn in staat om vanuit alle relevante invalshoeken naar uw kind te kijken en de oorzaken van de problematiek vast te stellen. Op basis van deze informatie kunnen wij u als ouder en indien nodig de leerkracht van uw kind adviseren en een eventueel behandeltraject voorstellen.

Hoe werkt het?

Met behulp van een uitgebreide vragenlijst (1 voor de ouders en 1 voor de leerkracht) zal eerst een inventarisatie worden gemaakt welke ontwikkelingsgebieden een rol kunnen spelen in de ontstane problematiek. Vervolgens wordt er zowel bij de kinderfysiotherapeut als de orthopedagoog een afspraak gemaakt.

 De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut kan de zintuiglijke prikkelverwerking, de motorische ontwikkeling en tevens de visuele functies en planningsvaardigheden in kaart brengen.

 De orthopedagoog

De orthopedagoog kan de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen, een intelligentie onderzoek afnemen en de executieve functies onderzoeken.

Praktische benadering

Niet alle onderzoeken zullen standaard bij iedere kind afgenomen worden; er zal een individueel programma worden opgezet.

Na afronding van de onderzoeken en observaties vindt een adviesgesprek plaats over het (eventuele) vervolg.

Dit vervolg kan bestaan uit behandeling bij de kinderfysiotherapeut, de orthopedagoog dan wel bij beiden. Daar waar mogelijk volstaan we uiteraard met adviezen voor thuis en/of op school.

Geen kosten

Alle kosten worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering en/of de WMO.

Er is geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

bolletjes