Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling van een kind gaat meestal ongemerkt. Door te spelen oefenen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling wat langer of wijkt deze af van wat gebruikelijk is. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk leren functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut heeft naast kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling ook kennis van andere ontwikkelingsgebieden zoals de taalspraak, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind.

Hieronder staan voorbeelden genoemd van indicaties voor de kinderfysiotherapeutische begeleiding

 • Voorkeurshouding
 • Schrijfproblemen (leesbaarheid, tempo, schrijfkramp)
 • Moeite aanleren motorische vaardigheden zoals fietsen, zwemmen, klimmen
 • Bijzondere voortbewegingsvormen zoals billen schuiven en tenen lopen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, zoals syndroom van Down, syndroom van Prader-Willi, Duchenne, Becker,
 • Verstandelijke beperking, mentale retardatie
 • Zintuiglijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, Autisme (ASS), pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Huilbaby
 • Te laag geboorte gewicht en/of te vroeg geboren (prematuur en/of dysmatuur kind)
 • Trauma t.g.v. de bevalling, zoals een PBL (plexus brachialis lesie)
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Psychiatrische- of gedragsproblemen die de motoriek beïnvloeden; b.v. ADHD of autisme

meisje slingert aan touw (evenwicht)