CO-OP

De CO-OP,  ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’, is een cognitieve benaderingswijze, waarbij het kind geleerd een ‘probleemoplosser’ of ‘plannetjesmaker’ te worden. Bij deze methode ligt de nadruk op het onderliggende proces dat nodig is voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het aanleren van bepaalde vaardigheden wordt hierbij als middel gebruikt.

De CO-OP is een benadering, waarmee het functionele handelen van met name kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder) ontwikkeld of verbeterd wordt. Belangrijk binnen de CO-OP is de generalisatie van de geleerde strategieën in de omgeving van het kind.

Het kind kiest 3 doelen (motorische taken zoals veters strikken, schrijven, met mes en vork eten, voetballen….etc.). Deze taken worden uitgevoerd in een realistische setting. Het kind kan de taak oefenen en de therapeut heeft de mogelijkheid om het kind feedback te geven op zijn leerproces, op het oplossen van problemen. De therapeut biedt het kind een globale strategie aan (doel, plan, actie, check). Deze globale strategie ondersteunt het kind in het uitvoeren van de motorische taak. Transfer van het geleerde wordt op diverse manier gestimuleerd.

CO-OP Informatieboekje